SPINERETTE INFORMATION SYSTEMS

Ismertetés

A „Spinerette Information System"(a továbbiakban"SIS") egy magánkézben lévő vállalkozás egészségüggyel kapcsolatos információk ismertetésére hivatásos egészségügyi szakemberek és a nagyközönség számára.
Az SIS-nek semmiféle tulajdonjogi kapcsolata nincs semmiféle vállalattal vagy egyénnel, kivéve akiknek termékeit felhasználja, vagy akikkel üzleti viszonyban áll.

Az SIS célja, hogy az egészségügyi szolgáltatások címeit a nagyközönség tudtára adja; hogy az egészségügyben a hivatáson belüliek egymásra találását előmozdítsa; és segítse az orvosokat olyan ismeretek elsajátításában, amelyek a jövő évszázadban nélkülözhetetlenek lesznek.

Az SIS tulajdonosa Dr. Böröcz István magánorvos. A vállalkozás fent említett neve és minden alább említett termék neve szabadalmi joggal védett, ezek engedély nélküli használata az Egyesült Államokban uralkodó szabadalmi törvények szerint bárhol a világon szigorúan tilos.Az interneten és írásban közzétett anyagot „Copyright", azaz a szerzői jog védi.

Az SIS programjai:
MEDLIST:
Egészségügyi források felsorolása az interneten a medlist.com web címen. Ez magába foglalja :
-  A magyar kórházak felsorolását (medlist.com/Magyar/Korhazak)
- A magyar kórházi igazgatók és főorvosok felsorolását (medlist.com/Magyar/Korhazak)
- A magyar családorvosok felsorolását (medlist.com/Magyar/Orvosok)
- További felsorolások ( körzeti orvosok, gyógyszertárak,gyógyászati
       segédeszközök boltja stb) kidolgozás alatt vannak.
DOCtuTOR: Egy orvosok számára nyujtott tanfolyam-rendszer, amely  Magyarországon kezdo és haladó Internet használat  oktatására, háziorvosok szakmai  továbbképzésére (az Interneten) az "orvosi angol" megismertetésére és egy „ Élő orvosi szótár " kifejlesztésére és fenntartására szolgál.

Az SIS adatforrásai a köztudatban használt adattárak, a résztvevő egyének és intézmények által kérdőíven benyújtott adatok és egyéb közhasznú adatforrások. Az SIS nem vállal felelősséget az adatok mindenkori helyességéért.
A felsoroláson túlmenő adatok ismertetése egy különálló web lapon a résztvevő személy vagy intézmény által rendelkezésünkre bocsátott adatokból áll, és egy bizonyos érték kifizetése ellenében készül.
Az SIS fenntartja a jogot, hogy bármely felsorolási lapon hirdetést tegyen közzé anyagi térítés ellenében. A SIS továbbá garantálja, hogy közérdeket  sérto, emberi megkülönböztetést sugalló szövegek vagy kábító- és egyéb káros szerek hirdetését nem hajlandó közölni

Az SIS Internet alapja (szervere) az Egyesült Államokban működik , kizárólag az ott érvényben lévő törvények alapján.
A MEDLIST szerzője, a DOCtuTOR alapítója és tulajdonosa az SIS anyavállalkozás alapján fent említett Böröcz István, aki a következő címen érhető el:

István Böröcz M.D.  USA

Javítás és levelezés a szerkesztovel ide kattintva

 

Vissza a lap tetejére Vissza Magyar felsorolásokhoz

 

 

 

 

 

SPINERETTE INFORMATION SYSTEMS

MEDLIST

MEDLIST Ô a Spinerette Information Sysytems (SIS) ismeretterjesztö vállalkozása.

Célja:

Egészségügyi és vonatkozásu egyének vállakozások, szervezetek és intézmények felsorolása az interneten egy könnyen megtalálható és logikusan megszervezett web központban. A célunk az, hogy megkönnyítsük a kommukációt úgy az egyes egészségügyi vállalakozások között, mint a köz lehetöségét hogy egészsségügyi forrásokat könnyedén megtatlájon. Az esetben ha a felsorolt szervnek saját weblapja van, a mi felsorolásunk egyszerüen összekötteti a weblappal ( pl. Magyaországi Orvosi Egyetemek).

Az esetben ha a felsorolt szervnek vagy egyénnek vagy üzletnek nincs saját web lapja Medlist felsorolja a címet, telefon fax számot, e-mailt, és a vezetöség nevéit.

Amennyiben egy szerv szükségesnek tartja további adatok közétételét ezt fizetés ellenében megtesszük.
Medlist jelenleg nem készit egyéni vagy szervezeti weblapokat.

 

A Rendszer:

Az Egyesült Államokban 25, körülbelül 10 milliós népességgel rendelkezö részeken belül sorolja fel az ide vonakozó adatokat. Az adatok szak, szervezetek szerint, továbbá egészségügyi panaszok alapján találhatók meg.

Magyarországon földrajzilag, (föváros, megyék) szervezetileg és funkció szerinti besorolában ismertetjük az egészségüggyel foglalkozókat.

Jelenleg a magyar kórházak vannak felsorolva. Ezeknek új, most gyüjtés allati adatai rövidesen meg fognak jelenni. Az osztályvezetö föorvosok a kérdöívek feldolgozása után lesznek feltüntetve. Ismét, kórházak amelyeknek saját web lapjuk van mi pusztán egy összeköttetés teremtünk.

Egyéb egészségügyi felsorolások kifejlesztés alatt vannak.

 

Adatok:

A felsorolásra kerülö adatokat tulajdonunkban lévö adattárból, körelevélben kért adatokból és a köz rendelkezésére álló egyéb adatforrásokból szerkesztjük. Az adatok helysségéért nem vállalhatunk felelöséget a különbözö források esetleges megbízhatatlansága következtében.

A magyarországi felsorolás a közeljövöben Angolul és németül is meg fog jelenni, hogy ezzel elösegítse a magyar

egészségügyi szervek nemzetközi elérhetöségét

 

Díjak:

Jelenleg a kórházi és orvosi felsorolások díjmentesek. Költségeinket e jövöben hirdetések és a felsoroltaktól felvett fizetésböl fogjuk fedezni.

A MEDLIST arra törekszik, hogy minél szélesebb körben terjessze az egszségügyi szervek ismertetését.

A MEDLIST szerzöje, az SIS tulajdonosa:

István Böröcz M.D.
 USA

E-mail: IBorocz

 

Vissza a lap tetejére Vissza Magyar felsorolásokhoz

 

 

 

 

 

 

 

SPINERETTE INFORMATION SYSTEMS

DOCtuTOR

 

DOCtuTOR Ô a Spinerette Information Sysytems (SIS) oktató vállalkozása.
Az Egyesült Államokban komputer tanfolyamokat szervez orvosok és egészségügyi dolgozók számára

CÉL:
Magyarországon az Orvosi Angol nyelv elsajátítása célja orvosok számára.

Indokolás:
Mig a magyar a orvosi nyelv lényegében a latin nyelven alapszik, az (Amerikai) angol orvosi nyelv angol szavak orvosi használatán alapul. Sok ilyen szót a közhasználatból vbettek át orvosi jelentésre, másokat csak orvosi vinatkozásba használnak.
Ehhez adódik továbbá az Orvostudomáyban használt tömérdek rövidítesek, és az Amerikában használt különleges mértéktrendszer.
Ezen különbségek átvészelésére még elörangu magasfokú általános angol tudás sem elégséges, a szavak különleges jelentése miatt.

Fontosság:
Az amerikai orvositudományi folyóiratok olvasásához feltétlenül szükséges a megfelelö szaknyelv tudása.
Nemzetközi értekezleteken az angol ma már lényegében vilányelv.
Amerikai szaklátogatásra vagy továbbképzésre készülö magyar orvosoknak nélkülözhetetlen Amerikai orvosi szaknyelv ismerete.
Magyarország Európáhaz való kapcsolódása szükségessé teszi a nyugati folyóiratok olvasását és a nyugati tudomáy szintjének elsajátítását minden Magyar orvos számára.

Módszer:
Az angol szókincs gyarapítása két módszerrel történik:
Egy tanfolyam amely általános vagy szakorvosi cikkek olvasásával és értelmezésével foglakozik. Az élö tanfolyam alkalmat ad a helyes kiejtés (és megértés) elsajátítására; ugyanakkor megmagyarázza az ismeretlen szavakat és azokat egy szótárban gyüjti össze.

  1. A tanfolyamokon megismert egész szókincs egy "Élö Szótár"-ban lesz összegyüjtve, floppy lemezen, majd CD ROMon. E kiadás évente gyarapodni fog amig egy teljesen complett szótárt fog tartalmazni. A tudomány elörehaladásával viszont e szótár állandóan fejlesztés alatt lesz (innen "Élö")

A Tanfolyam:

A tanfolyam nyolc óra tartamu, hétköznap esti,négyszer két óra vagy hétvégi nappali elöadásban. Az "Általános" tanfolyam egy nemzetközileg ismert amerikai folyóiratban hetente megjelenö" kórténeteken (Case Report) alapul. Egy ilyen 3-4 oldalas közlemény végig vezeti az olvasót a beteg panaszain, a fizikai leleteken, a laboratóriumi és röntgen vizsgálat eredményein, kórlefolyáson, gyógyszerelésen és szövettani vagy kórbonctani vizsgálaton. Ez tehát egy egész betegség leírása angol orvosi nyelven. A tanfolyamon a hallgatók felváltva hangosan olvassák a szöveget és az oktató javítja kiejtést és a magyarázza az ismeretlen szavakat. Ezek a szavak rögtön a szótárba kerülnek. A Tanfolyam díja fejenkét 10.000 Ft. A tanfolyamon megismert szavakat egy floppy disken minden hallgató megkapja. A tanfolyam kórházakban vagy egyéb helyben rendelkezésre álló teremben lesz tartva.

Az Élö Orvosi Szótar:

A tanfolyamokon összegyüjtött szavak az Élö Orvosi Szótár részévé vállnak. Ez a szótár évente (vagy gyakrabban) fog kiadásra kerülni. Minden hallgató féláron vehet egy elsö kötetet, és minden új kiadás régi tulajdosnak szintén féláron lesz eladva.
A DOCtuTOR szerzöje,a tanfolyam szervezöje és az Élö Szótár kiadója az  SIS tulajdonosa:

István Böröcz M.D.
221 Village Gate
Orinda, CA 94563 USA
Tel: (1 925) XXX-XXXX)
Fax: (1-925) 254-6726
E-mail: IBorocz

 

Vissza a lap tetejére Vissza Magyar felsorolásokhoz